Cenník služieb

  • Jednotková cena v EUR bez DPH
  • Cenník je platný od 22.1. 2024
  • Fakturácia prebieha na základe schváleného výkazu prác. Ak protistrana nereaguje faktúra sa posiela 7 dní od zaslania výkazu prác.
  • Výkaz prác je posielaný počas prvého celého týždňa v mesiaci.
  • Hodinové sadzby sa rátajú za každú začatú hodinu.
  • Príplatok 100% – za služby v čase od 18:00 – 8:00 alebo víkendov a dni prac. voľna. 

Pozn.:

  • Odhadovaná cena nákladov na chod aplikácie na rok (server, údžba, aktualizácie, oprava chyb, zákaznicka podpora) je 15-20% z celkovej ceny aplikácie

 

Objednajte si analýzu stavu firemných procesov a návrh riešenia

 

UNITE s.r.o. , Divadelná 23, 036 01 Martin

0907 063 353