Vízia, poslanie a hodnoty

Našou víziou je

pomáhať firmám rásť.

Máme radi podnikanie a preto vieme, že v podnikaní si treba pomáhať. Veríme, že zdieľanie vedomostí a skúseností je nevyhnutnou časťou úspešného príbehu. Našou misiou je transformovať Slovensko z montážnej dielne na lídra v inováciách a budovať tak vedomostnú ekonomiku Slovenska.

Optimalizujeme a automatizujeme

Vieme, že existujú procesy, ktoré sú základnou časťou podnikania, a pritom sú prácne a opakujúce sa. To zvyšuje tlak na zamestnancov a zvyšuje chybovosť. Šetríme Váš čas, motivujeme kľúčových zamestnancov, znižujeme chybovosť.

Vytvárame systémy, ktoré poskytujú zákazníkom konkurenčnú výhodu

Radi programujeme a dodávame kvalitné riešenia. Systémy vytvárame až po hĺbkovej analýze procesov firmy, optimalizujú a automatizujú opakujúce sa procesy. Náš software dáva prehľad nad Vašim podnikaním a udržuje zamestnancov pevne v daných procesoch.

Software nie je pre nás len nástrojom, ale základom našich riešení.

Sme dlhodobými partnermi

Bez spolupráce by sme neexistovali. Neustále sa učíme o naších zákazníkoch nové veci a počúvame ich. Dlhodobá spolupráca vytvára vedomosť, ktorá je pri našej práci nenahraditeľná.

Máme radi podnikanie

Podnikanie je pre nás hobby a hovoriť o ňom nás baví, preto sa ho snažíme podporovať. Prevádzkujeme coworking cancel.sk, ktorý chce byť centrom podnikania v Martine. Prebiehajú u nás školenia v spolupráci s SBA, s AjTyVIT a vyrábame podcast o šikovných a podnikavých z Martina.

Plán 2020

Stabilizácia príjmov

Poučení z minulého roku sme vypracovali Plán 2020, ktorý je odrazom minulého roku a chýb v ňom. Našou víziou je „Pomáhať firmám rásť“, preto nesmieme zaháľať ani my. Zdravý cashflow, je základom úspechu každého podnikania, a preto ho plánujeme na dlhšie obdobia dopredu.

Aktívny predaj služieb

Spolu s Michalom a Alicou z obchodnikobchodnikovi.sk pracujeme na zmene obchodnej stratégie a zrozumiteľnosti nášho produktu. Upravili sme aj procesy predaja.

Zlepšenie komunikácie firmy

Minulý rok ukázal, že predaj „informačných systémov na mieru“ je zložitý. Preto sme upravili komunikáciu na „Šetríme Vám čas“. Čas sú peniaze, ale čas si za peniaze nekúpite. S nami ušetríte čas, znížite náklady a mieru stresu.

Zväčšenie kolektívu programátorov

Momentálne sa náš tím skladá z troch programátorov a jedného procesného inžiniera. Vieme, že toho dokážeme viac, a preto chceme tento rok rozšíriť tím programátorov

naša ponuka

Pravidelne školiť

Minulý rok sme začali so školeniami v oblasti programovania, a tento rok plánujeme školiť aj v oblasti „optimalizácie a automatizácie procesov“ so zameraním sa na ľudské zdroje.

Expanzia coworkingu

Našim pracoviskom je náš cancel.sk – coworking. Zriadili sme občianske združenie „cancel coworking“. V roku 2020 rozširujeme nie len plochu coworkingu, ale aj aktivity v oblasti školení o podnikaní a sebarozvoji.

Zhrnutie roku 2019

Stabilizácia príjmov

Napriek úvodnému kvartálu, kedy sme pracovali na zákazke pre ZF Slovakia, nás zastihla „uhorková sezóna“ a napriek aktívnemu predaju nám leto spôsobilo výpadok príjmov, čo vyústilo do zvýšenej snahy minimalizovať podobné scenáre do budúcnosti.

Zlepšenie komunikácie firmy

Upravili sme web, vyrobili tlačenú brožúru a nastavili sme komunikáciu. Bolo to dobrým začiatkom na to, aby sme identifikovali slábé miesta a zapracovali ich do novej verzie komunikácie.

Aktívny predaj služieb

Prvý krát v históriáí firmy prebiehal aktívny predaj a vyhľadávanie zákazníka. Veľa sa telefonovalo, vypracovali sme mnoho cenových ponúk a pri tom sme sa veľa sa naučili o predaji.

Pravidelne školiť

Od septembra sme začali školiť v spolupráci s AjTyVIT. Rozbehli sme spoluprácu s SBA a stali sme sa lektormi NPC

Objednajte si konzultáciu zadarmo

UNITE s.r.o. , Divadelná 23, 036 01 Martin

0907 063 353