Príbehy našich zákazníkov

Našim zákazníkom sme pomohli s ich digitalizáciou a zároveň dokážeme ušetriť firmám od 5 do 30% personálnych nákladovPrečítajte si ako sme pomohli iným.

Automobilový priemysel

ZF Slovakia

Obrat 2018: > 400 mil. EUR

Počet zamestnancov : > 3 000

Spoločnosť vyrába komponenty hnacieho ústrojenstva a podvozku najmä pre osobné vozidlá v piatich výrobných lokalitách na Slovensku.


Aplikáciu na kontrolu kvality sme implementovali pre klienta, ktorý je významným dodávateľom komponentov do automobilového priemyslu, a to hneď v dvoch výrobných prevádzkach.

VÝCHODISKOVÝ STAV

Klient používal 4 excelovské súbory na:

 • evidovanie nameraných hodnôt
 • prepočítavanie funkcií
 • zobrazovanie hodnôt v grafoch
 • vytváranie reportov

VÝZVY/PROBLÉMY

 • dlhé načítavanie excelovských súborov v dôsledku veľkého množstva dát a funkcionality

 • chybovosť pri zadávaní údajov meraní
 • ťažkopádne vytváranie grafov a reportov
  z vyselektovaných dát
 • neschopnosť excelu vykresliť niektoré zobrazenia
  v grafoch

RIEŠENIE

 • identifikácia požiadaviek klienta
 • návrh a vývoj funkcionality webovej aplikácie
 • nastavenie a zobrazenie limít v grafoch
 • nastavenie frekvencií meraní pre testy produktov
 • evidencia a grafické vyhodnocovanie v tabuľke meraní podľa zadaných limít
 • automatizovaný proces reportovania vo viacerých verziách
 • filtrovanie v údajoch, grafoch a funkciách
 • vyhodnocovanie statusu vykonateľnosti produktových testov
 • implementácia aplikácie a školenie používateľov
 • technická podpora klientovi po nasadení aplikácie

VÝSLEDKY

 • zvýšenie spoľahlivosti a kvality zadávaných údajov
 • automatizácia procesov vyhodnotenia a reportovania údajov pre klientov a vedenie firmy
 • odstránenie duplikovania údajov a zníženie chybovosti
 • automatické vyhodnocovanie evidovaných hodnôt v reálnom čase
 • automatizácia niektorých údajov v systéme (dátum, čas, týždeň, zmena, užívatelia) a zníženie byrokracie pre používateľa
 • zvýšenie dostupnosti údajov vo vnútri firmy a možnosť zdieľania údajov s tretími stranami

Počet meraní

Počet užívateľov

Počet prevádzok

Spracovanie plechov

METALLFORM, s.r.o.

Obrat 2018: > 7 mil. EUR

Počet zamestnancov : > 50

Klient je špecialista v oblasti spracovania plechu a výrobca produktov ako krby, krbové vložky, rozvádzačové skrine a výrobky pre telekomunikačnú techniku.


Aplikácia na správu výrobnej dokumentácie UniSys je určená na jednoduché zdieľanie a prehliadanie dokumentácie operátormi vo výrobe.

VÝCHODISKOVÝ STAV

 • technická dokumentácia v tlačenej forme, vo viacerých kópiách a verziách vo výrobnom stole
 • manuálne vytváranie, aktualizácia a distribúcia
  dokumentácie
 • manuálne vyhľadávanie dokumentácie

VÝZVY/PROBLÉMY

 • neprehľadnosť spôsobená viacerými verziami, z ktorých bola časť zastaraná
 • ohrozenie kvality produktu použitím nesprávnej verzie dokumentácie
 • strata času a motivácie operátorov pri vyhľadávaní
  v dokumentácií

RIEŠENIE

 • zadefinovanie problému s vedením a s budúcimi užívateľmi aplikácie
 • vývoj webovej aplikácie s možnosťou hromadného nahrávania dokumentácie, rýchleho vyhľadávania, filtrovania a označovania dokumentácie podľa vlastnej
  logiky
 • automatické upozorňovanie na zmeny v dokumentácií a možnosť písania vlastných poznámok
 • automatická distribúcia a označovanie dokumentácie
 • prispôsobenie aplikácie aj pre tablety
 • okamžitá dostupnosť aplikácie v rámci celej firmy

VÝSLEDKY

 • lepší prehľad nad technickou dokumentáciou
  a aktualizáciami, resp. zmenami v dokumentácií
 • vyhľadanie dokumentácie za pár sekúnd
 • jednoduché a rýchle nahratie dokumentácie
  do systému
 • zvýšenie produktivity operátorov a to najmä
  odstránením aktivít bez pridanej hodnoty
 • zníženie nákladov, a to najmä minimalizáciou chybovosti

Počet výkresov

Počet užívateľov

kultúrne centrum

Stanica Žilina -Záriečie

Obrat 2018: > 300 tis. EUR

Počet zamestnancov : > 30

Občianske združenie Truc sphérique prevádzkuje populárne miesta Stanicu Žilina-Záriečie a Novú Synagógu na organizovanie kultúrno-umeleckých aktivít, ako sú festivaly, divadelné predstavenia, koncerty, filmové premietania, prednášky, výstavy, workshopy, kurzy a veľa iných. Truc sphérique je financované prevažne dotáciami a grantami z rôznych fondov.

VÝCHODISKOVÝ STAV

 • evidencia údajov vo viacerých excelovských dokumentoch

 • fyzické skladovanie bločkov

 • manuálne párovanie platieb

VÝZVY/PROBLÉMY

 • neprehľadnosť v údajoch a bločkoch
 • pracné sledovanie termínov a finančných limitov pre čerpanie a spolufinancovanie
 • byrokracia spojená s finančným vyúčtovaním grantov a dotácií, duplikovanie údajov
 • pracné párovanie položiek k jednotlivým grantom a dotáciám
 • vysoké riziko chybovosti
 • náročné dohľadávanie historických údajov
 • byrokracia spojená s prípravou podkladov pre účtovníka

RIEŠENIE

 • diskusia s vedúcim OZ o prioritách a požiadavkách na novú aplikáciu na správu grantov

 • návrh nevyhnutnej funkcionality webovej aplikácie

 • nastavenie a správa profilu organizácie, bankových účtov, používateľov, rozpočtových položiek a tagov

 • evidencia a správa nákladových položiek, čerpaní, spolufinancovaní, transakcií a príloh

 • evidencia a správa grantov, projektov a partnerov

 • aktuálny prehľad čerpaní a spolufinancovaní jednotlivých grantov

 • filtrovanie údajov a export vo formáte .xlsx

VÝSLEDKY

 •  priebežný prehľad o čerpaní a spolufinancovaní grantov

 • zvýšenie produktivity zamestnancov

 • zníženie dennej byrokracie a stresov pri vyúčtovaní nákladov a grantov

 • zníženie chybovosti a duplikovania údajov

 • jednoduché a rýchle vytvorenie reportov pre účtovníka

Šikovní ľudia sú v podnikaní nenahraditeľní

Motivujeme kľúčových zamestnancov

Odľahčite svojich kľúčových zamestnancov a venujte im čas, ktorý môžu venovať inováciám v podniku.

Kontaktujte nás

0907 063 353

Naše riešenia

Modul CONTROL

Modul DOCUMENT

Modul GRANT

F.A.Q

Zozbierali sme najčastejšie otázky našich zákazníkov a ich odpovede k nim. Ak máte akúkoľvek inú otázku, neváhajte nás kontaktovať.

Ako dlho trvá nasadenie systému ?

Záleží od konkrétneho produktu a od miery úprav, ktoré vyžadujete. V prípade malých zmien vieme existujúci produkt nasadiť v priebehu niekoľkých dní od objednávky.

Ako dlho trvajú práce riešení na mieru ?

Záleží od objemu práce a momentálnej vyťaženosti. Zo skúseností je to v priemere okolo 2 mesiacov. Vďaka platforme UniSys však začíname pracovať na vašom zadaní ihneď.

Čo znamená agilný vývoj ?

Znamená to, že zákazníkovi odovzdávame riešenie postupne tak, aby nedošlo k nedorozumeniam. Ak sa počas vývoja objavia nové skutočnosti vieme na ne zareagovať. Odovzdávame tak funkčný software.

Aké sú mesačné náklady ?

Mesačné náklady sú dohodnuté a pevné. Cena obsahuje beh aplikácie, SSL certifikáty. Každý z paušálov obsahuje určitý počet hodín podpory. Úpravy a hodiny naviac sú účtované podľa cenníka.

Dokáže platforma UniSys zastrešiť akékoľvek zadanie ?

UniSys je vyvinutý tak, aby vedel zastrešiť hocijakú aplikáciu. Čím väčšiu, tým lepšie.

Je váš softvér Open Source ?

Všetky naše riešenia sú založené na platforme UniSys, ktorá je openSource. Aj platforma pozostáva z openSource ako sú Laravel a Angular.

Ako nás vidia naši zákazníci

Zohraný tím mladých profesionálov. Skvelá spolupráca, aktívny prístup k riešeniam. Výsledok v zhode s očakávaním. Ideálna voľba pre Soft na kľúč.

Tomáš Rusnák

ZF Slovakia

Páči sa mi, že pridajú vždy niečo navyše, čo posúva nie len naše zadanie ,ale aj naše podnikanie ďalej. Preto s firmou Unite s.r.o. spolupracujem už 2 roky.

Daniel Ontko

Divadelné Centrum

Firmu Unite sme oslovili na základe pozitívnej referencie.
Preto pre nás nebolo prekvapením, že náš projekt funguje bez väčších problémov.

Robert Blaško

Stanica Žilina-Záriečie

Nie sú pre nás len dodávateľom softwaru, ale aj obchodným partnerom. Ich riešenia nám prinášajú trvalo profit, vďaka čomu ho vieme spätne investovať do rozvoja.
Dávid Zbojek

FG Europe

Objednajte si konzultáciu zadarmo

UNITE s.r.o. , Divadelná 23, 036 01 Martin

0915 122 484