UniSys Control

Modul na kontrolu kvality

Evidujeme a vyhodnocujeme

Evidujeme a vyhodnocujeme

Aplikácia na kontrolu kvality je evidenčná a vyhodnocovacia webová aplikácia, ktorá umožňuje komfortné zadávanie údajov a zároveň automatizuje procesy spojené s vyhodnocovaním a reportovaním.

  Naša aplikácia rieši

  Dlhé, niekoľkominútové otváranie súboru

  Neschopnosť spracovať, spočítať a vyhodnotiť veľké množstvo údajov naraz

  i

  Neschopnosť zapisovať a meniť údaje viacerým užívateľom naraz

  Neschopnosť vyhodnocovať údaje v rámci jedného tabu alebo súboru

  Neschopnosť predchádzať vpisovaniu nesprávnych údajov (napr. dátum, formát čísel, ...)

  Pracné vyhodnocovanie údajov v grafoch pre každý produkt

  Evidujeme a vyhodnocujeme

  EVIDENCIA
  • jednoduché zapisovanienameraných hodnôt
  • pridávanie a správa produktov,funkcií, testov, voliteľných polí
  • pridávanie a správa limitných hodnôt a frekvencie meraní
  • import údajov
  ANALÝZA
  • filter evidovaných údajov,funkcií, grafov
  • filtrovanie podľa vybraných parametrov
  VYHODNOTENIE
  • vykreslenie údajov v interaktívnych grafoch spolu s limitnými hodnotami
  • vyhodnotenie údajov v tabuľke meraní podľa limitných hodnôt
  • status vybraných testov na produkt
  REPORT
  • report grafov a sumárnychfunkcií (.pdf)
  EXPORT
  • export údajov (.xlxs, .csv)f)

  Hlavné prínosy oproti Excelu

  Prístup do systému pre viacerých užívateľov naraz

  Rýchle spracovanie a vyhodnotenie veľkého množstva údajov naraz

  Vyhodnocovanie údajov v grafoch funkciách

  Automatizované vyhodnotenie údajov oproti limitným hodnotám

  }

  Redukcia neproduktívneho času kontrolórov

  Zjednodušenie práce, z čoho nepriamo vyplýva vyššia motivácia zamestnancov

  Prehľad produktov

  Evidencia a správa nameraných hodnôt

  Prehľadné zobrazenie produktov filtrované podľa kategórie produktov s prehľadným zobrazením stavu vykonaných testov pre produkt

  F.A.Q

  Zozbierali sme najčastejšie otázky našich zákazníkov a ich odpovede k nim. Ak máte akúkoľvek inú otázku, neváhajte nás kontaktovať.

  Ako dlho trvá nasadenie systému ?

  Záleží od konkrétneho produktu a od miery úprav, ktoré vyžadujete. V prípade malých zmein vieme existujúci produkt nasadiť v priebehu niekoľkých dní od objednávky.

  Ako dlho trvajú práce riešení na mieru ?

  Záleží od objemu práce a momentálnej vyťaženosti. Zo skúseností je to v priemere okolo 2 mesiacov. Vďaka platforme UniSys však začíname pracovať na vašom zadaní ihneď.

  Čo znamená agilný vývoj ?

  Znamená to, že zákazníkovi odovzdávame riešenie postupne, tak aby nedošlo k nedorozumeniam. Ak sa počas vývoja objavia nové skutočnosti vieme na ne zareagovať. Odovzdávame tak funkčný software.

  Aké sú mesačné náklady ?

  Mesačné náklady sú dohodnuté a pevné. Cena obsahuje beh aplikácie, SSL certifikáty. Každý z paušálov obsahuje určitý počet hodín podpory. Úpravy a hodiny naviac sú účtované podľa cenníka.

  Dokáže platforma UniSys zastrešiť akékoľvek zadanie ?

  UniSys je vyvinutý, tak aby vedel zastrešiť hocijakú aplikáciu. Čím väčšiu, tým lepšie.

  Je váš softvér Open Source ?

  Všetky naše riešenia sú založené na platforme UniSys, ktorá je openSource. Aj platforma pozostáva z openSource ako sú Laravel a Angular.

  Objednajte si konzultáciu zadarmo

  UNITE s.r.o. , Divadelná 23, 036 01 Martin

  0915 122 484