Web developer

Uplatni svoje skúsenosti a pomôž nám vytvárať aplikácie, ktoré skutočne pomáha našim zákazníkom. Ak ťa láka robiť na dynamických end-to-end projektoch v malom tíme a okrem samotného vývoja sa chceš podieľať aj na dizajne riešení, si na dobrej stope.

Čo ponúkame ?

PLATOVÉ OHODNOTENIE

do 2000€/M V HRUBOM

LOKALITA

MARTIN- CANCEL COWORKING, KRAKOW

TYP PRACOVNEHO POMERU

TPP ALEBO FREELANCE

Čo bude tvojou prácou

Vykonáva nasledujúce činnosti:

 

 1. Vytvára softvérové aplikácie pomocou programovacích jazykov.
 2. Vykonáva len úlohy zadané do systému JIRA, ktoré sú označené jeho menom podľa ich dokumentáciu, v termíne a trvaní dohodnutom s nadriadeným.
 3. Očakáva sa, že úlohy samostatne a proaktívne.
 4. Aktívne sa zapája do návrhu aplikácie a do procesu výroby (Správa a organizácia v  JIRA) – tvorí zadania úloh.
 5. Komunikuje so zodpovedným zamestnancom u zákazníka na úrovni dolaďovania detailov funkcionality.
 6. Zaznamenáva trvanie úloh do systému pre sledovanie dĺžky pracovných úloh.
 7. Časové odhady by mali byť dodržané. Ak nie prebieha okamžitá konzultácia s vedením, pre zmenu odhadovaného času, prip. zmeny úlohy, tak aby nedošlo k neočakávaným udalostiam (predraženie zákazky, zmeškanie termínu odovzdania)
 8. Je povinný tvoriť týždenné reporty, na základe systému sledovania času. Za obdobie minulého týždňa (podľa dohodnutej šablóny)

 

 

 

 • minulo-týždňové prehľady pracovných úloh
 • celkové sumarizovanie projektu
 • zadanie a rozdelenie úloh na týždeň (Vytvorenie šprintu)
 • úprava v úlohách na základe nových zistení
 • spoločné určenie časových odhadov pre úlohy (Estimácia)

Mal by spĺňať a má právo:

 

 1. Odhad pre: programátorské práce: 25-30 hod/týždeň.
 2. Odhad pre: organizačná činnosť 5-10 hod/týždeň.
 3. 1 krát do týždňa home office
 4. 20 dní prac voľna
 5. Superhrubá mzda do výšky 2000 ‎€/mesiac
 6. Má právo na odmenu, ak na pozícii vykonáva úlohy naviac, ako napr:
  • prebratie zodpovednosti na úrovni modulu – funkcionality systému
  • zaškolenie kolegov

Pridaj sa k nám

UNITE s.r.o. , Divadelná 23, 036 01 Martin

0915 122 484